Arsimak paket arıtma üniteleri Konteyner Kent ve Kamplardan kaynaklanan evsel atıksuların arıtımında kurulumu ve kullanımı kolay ekonomik geri dönüşüm üniteleridir.

   Doğal afetlerde oluşan konaklama sorunları hızlı şekilde Çadır kentler veya Konteyner kentlerle çözülmektedir. Bu alanlarda konaklamalardan kaynaklı evsel atıksu sorununun çözümünde Paket atıksu arıtma üniteleri kullanılmaktadır. Hızlı temini ve kurulumu sayesinde en çok tercih edilen çözümdür.

   Bugün Arsimak paket arıtma üniteleri 950 den fazla kurulu ünite ile dünyanın hemen her bölgesinde toplam 250.000 den fazla nüfusa hizmet vererek çevrenin korunması ve atıksuların geri dönüşümü için başarı ile hizmet vermektedir.