Sürekli çalışan bir sistem olması, düşük enerji sarfiyatı ve yüksek kapasiteleri nedeni ile özellikle Şehir ve Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinde tercih edilmektedirler. Belt Presler tamburların sıkma basıncıyla, basınca dayalı bez kullanılarak susuzlaştırma yapan yüksek kapasiteli ekipmanlardır.

    Belt Presler kesintisiz çalıştırılabilir ve enerji maliyetleri düşüktür. 

Belt Mini

Komple susuzlaştırma aşağıdaki ünitelerin varlığı ile gerçekleştirilir.
 • Polielektrolit hazırlama tankı
 • Polielektrolit seyreltme ve dozlama ünitesi
 • Çamur besleme pompası
 • Statik mikser
 • Beltpres
 • Elektrik kontrol panosu
 • Basınçlı su ünitesi (Belt Pres bezlerini yıkamada kullanılır)
 • Hava kaynağı
Beltpress

BELT PRES SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ SİSTEMLERDEN OLUŞUR


FLOKÜLASYON SİSTEMİ

Susuzlaştırılacak çamurun polimer ilavesi ile flok denilen molekül zincirini oluşturarak susuzlaştırma için ideal duruma gelmesine flokülasyon diyoruz. Hazne içerisinde bulunan mikserden oluşan sistemde devir hızı , mikser yapısı, koagülant oranı floklaşma işlemi için önemli parametrelerdir. Ve tasarım aşamasında çok iyi hesaplanarak mikser seçimi boyutlandırma ve dozlama hesapları yapılmalıdır.

BELT PRES GÖVDESİ

Dönen Tamburların oluşturduğu bant sistemini taşıyan ana gövdedir korozyona dayanıklı olması için sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çelik olarak yapılır.

TAMBURLAR

Beltpres sistemi içerisinde farklı işlevlere sahip tamburlar bulunmaktadır. Bu tamburlar özel kaplamalar yapılarak yüzeyleri pürüzsüzleştirilir böylece korozyona karşıda korunmuş olurlar.

BELT PRES BEZİ

Standart seri belt preslerimizde 2 adet bant bant bulunmaktadır. Bu bantlar ileri derecede filtrasyon özelliğine sahip yüksek mukavemetli filtre bezinden oluşur.

BANT DÜZELTME SİSTEMİ

Tamburlar üzerinde hareket eden bantın sağa sola kaymadan hareket edebilmesi için sistemde otomatik bant düzeltme sistemi bulunmaktadır. Sürekli çalışan sistemde bant kayması olduğunda pinomatik valflerle tamburlar hareket ettirilerek bant düzeltilir. Belt presler sürekli çalışan sistemler olduğundan bu özellik çok önemlidir.

ÇAMUR SIYIRMA

Son tamburlardan geçmekte olan çamur plastik sıyırıcılarla bezden ayrılarak konteyner veya taşıyıcı banta aktarılır. Sıyırma sistemi hassas pnomatik sistemle yapılır ve uzun süreli kullanımda banta zarar vermeyecek şekilde ayarlanmıştır.

BANT GERME SİSTEMİ

Bant germe sistemi yine pnomatik sistemle germe basıncı artırılarak ayarlanan bir sistemdir. Bant germe basıncı bant ömrünü etkilemeyecek şekilde ayarlanmalıdır.

 RULMANLAR

Minimum kullanım ömrü 100.000 saat olan bu rulmanlar özel yuvalı seçilmiştir. Beltpres sisteminin en önemli parçalarından biridir.

BANT YIKAMA SİSTEMİ

2 farklı yıkama istasyonu ile donatılmış sistem alt bantı ve üst bantı ayrı ayrı yıkanabilir. Yıkama tertibatında tıkanmayan self cleaning nozullar vasıtasıyla bantlar üzerindeki tıkanma yapabilecek malzemeler temizlenir.

  DRENAJ

Susuzlaştırma sonucunda çamurdan ayrılan su ve bant yıkama suları dreanaj hattı vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılır.

  TAHRİK ÜNİTESİ

Tambur tahrik sistemi frekans konverterleriyle ayarlanabilir. Olarak tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi :

Susuzlaştırılacak çamurun, Beltpres'e ulaştırılmadan önce şartlandırılması gerekmektedir Şartlandırma işlemi belt presin verimliliğini direkt olarak etkileyen önemli bir uygulamadır.

Şartlandırılan çamur, belt filtre prese düzgün olarak beslenmeye(gönderilmeye) başlanır.. Beltpresin besleme ayarının yapılabilmesi için besleme pompasının ayarlanabilir olması gerekmektedir.

Çamurun ayarlı beslenmesinin yararları;

 • Başlangıçtaki kek kalınlığı,
 • düzgün besleme,
 • taşma yapmadan besleme olarak sıralanabilir.

Çamur, giriş bölümünde (ön susuzlaştırma bölümü) içerdiği suyun önemli bir bölümünü (> %50 si kadar ) bırakmaktadır. Bu bölümde elde edilen filtrat, hemen hemen hiç katı madde içermeyecek kadar temizdir. Bu bölümdeki filtrat ayrı bir hat ile toplanarak polielektrolit seyreltme amaçlı kullanılabilir.  Çamur, ön susuzlaştırma bölümünü geçtikten sonra alt banta dökülür. Beltfiltrepresin tüm kademelerinde ayrılan suyun toplanması tavalar yardımı ile gerçekleşir.

Susuzlaştırılacak atık, bundan sonra altta ve üstte 4 er adet bulunan ayarlı tamburların arasına girer. Bu tamburlar üst ve alt elek bantı, ilerleme istikametinde kama şekline sokarlar. Bu bölge Beltfiltrepresin kek kalınlığını ayarlama bölgesidir. Bu bölgede yapılan ayar ile çamurun elek bantlardan taşması önlenir. Bu bölgeden çıkan kek elek banta yayılmış ve biraz daha kuvvetlenmiştir.

Çamur keki bundan sonra sırayla düşük basınç ile sıkıştırma kademesi ve yüksek basınç ile sıkıştırma bölümlerinden geçer. Bu bölümlerde ilerleme ile ters orantılı olarak çapları gittikçe küçülen 4 adet tambur bulunmaktadır. Düşük basınç ile sıkıştırma kademesinde yer alan iki tambur delikli olup burada sıkma sonunda çıkacak sıvının rahat deşarjı sağlanmış olur. İlk iki delikli tamburu terk eden kek, yüksek basınç ile sıkıştırma bölümündeki dolu kesitli diğer iki tambura girer. Bu tamburlara giren elek bantlar birbirlerine göre, kek kalınlığı oranında farklı bir hareket yaparlar. İşte bu hareket sırasında kek bünyesinde bir kesilme olayı meydana gelir. Bu kesilme sırasında oluşan boyuna deliklerden, bünyedeki son sıvı havuzlara (tavalara) deşarj edilir. Son tambura girildiğinde artık basınç maximum seviyesine ulaşmıştır.

Bundan dolayı bu bölge kesmeli basınç bölgesi diye adlandırılır.

Etkili bir sıvı ayırım bölgesinden çıkmış olan elek bantlarımız, artık birbirinden ayrılır. Oluşan kek serbest kalmıştır. Serbest kalan bu kek, PVC den yapılmış kazıyıcı bıçaklar vasıtasıyla elek bantlardan alınır. Kazıyıcılar, pnömatik yaylı bir mekanizma ile sabitlenmiştir.  Keki sıyrılan elek bantlar, yoluna yıkama kasalarından geçerek devam ederler. Elek bantlarda kalan tüm atıklar bu yıkama kasalarında temizlenir.

Temizlenen ve kumanda merdaneleri ile düzeltilen elek bantlar yeni işlem için aynı döngüye devam ederler.

 Beltfiltrepres, çeşitli özel durumlara ve proseslere kolay adapte edilebilmesi için bir takım özel dizaynlara sahiptir.

Yeniden özetlersek;

Bant hızı frekans konverteri yardımıyla ile % 20 oranında ayarlanabilir. Elek bantların hızı, susuzlaştırma sonrasında elde edilecek kekin katı madde içeriğini etkiler. Hızın arttırılması ile çamurun susuzlaştırma kademelerindeki süresi azaltılacağı için elde edilen kekin, katı madde içeriği düşecektir verim azalacaktır.

· ABF model beltfiltrepreste, belt gerginliği pnömatik hava yastığı ile yapılmaktadır. Pnömatik hava yastığına giren hava basıncı değiştirilerek belt gerginliği değiştirilebilir. Belt gerginliğinin değiştirilmesi çamura uygulanan basıncın değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Basınç arttırmak için bantı germek, azaltmak için ise bantı gevşetmek gerekir. Prosese bağlı olarak basıncı aşırı arttırmak bazen istenmeyen incelikte kek oluşumuna neden olabilir. Bu da kazınmayan bir kek tipi demektir. Anlaşılacağı gibi elek bantların temizliği yüksek basınçlarda zor olmaktadır.

· Elek bantların kama şeklini aldığı ve 8 adet tamburun bulunduğu kek kalınlığını ayarlama bölümünde yapılacak ayarlar ile kekin elek bantlara homojen yayılması ve elek bantlardan dışarıya taşmaması sağlanır.

· Atığın ilk döküldüğü yerdeki ayarlı tavalar bize kekin kalınlığı ve düzgünlüğü açısından daha başlangıçta fikir verir.

Tüm bahsedilen ayarlar değişmeden, eğer beltfiltrepresin verimi değişiyorsa sebebini besleme konsantrasyonunda veya şartlandırıcı da aramak gerekir. Kullanıcı çok kısa sürede bu değişimin sebebini tecrübe ile anlayabilecektir.Schema

 • 1. Susuzlaştırılacak çamur ana tankta toplanır
 • 2. Flokulasyon işleminin gerçekleştirmek için Ana tanktan alınan çamur polimer ilave edilerek flokülasyon tankına alınır.
 • 3. Floküle edilen çamur ön susuzlaştırma işlemi yapılması için opsiyonel olan ön susuzlaştırma betli kullanılabilir.
 • 4. Ön susuzlaştırma işleminden alınan çamur beltpres'e verilir.
 • 5. Hareketli bantlar üzerine yayılan çamur tamburlar arasında sıkıştırılarak susuzlaştırma işlemi gerçekleştirilir.
 • 6. Oluşan çamur keki sıyırıcı tamburlardan geçerken sistemden ayrılır.
 • 7. Bantlar yıkama tertibatından geçerken çamur artıklarından yıkanır ve susuzlaştırma işlemine devam eder.
 • Dimmensions

  SUSUZLAŞTIRILACAK ÇAMURUN NİTELİĞİ % LİK KATI MADDE KONSANTRASYONU ŞARTLANDIRICI POLİMER YÜKLEME ARALIĞI Kg-ds/H-m KEK KURULUĞU YÜZDESİ
  EVSEL ÇAMUR – KARIŞIK HAM ÇAMUR 2-6 3-8 120-350 25-38
  EVSEL ÇAMUR – AKTİF ÇAMUR 1-3 5-10 70-150 18-25
  ÇÜRÜTÜLMÜŞ AKTİF ÇAMUR 3-6 3-6 150-400 24-38
  MEZBAHA ATIKSUYUNDAN KAYNAKLI AKTİF ÇAMUR 1-3 5-10 50-140 18-22
  MEZBAHA 1. ÇÖKELTME+AKTİF ÇAMUR+KOAGÜLASYON 2-4 5-8 80-150 18-26
  ALKOL ENDÜSTRİSİ ÇÖKELTME+AKTİF ÇAMUR 2-3 5-10 60-100 18-23
  KİMYASAL ARITMA AKTİF ÇAMURU 1-3 4-10 50-70 13-17
  GIDA SEKTÖRÜ AKTİF ÇAMUR 1-2 4-8 50-80 15-18
  KAĞIT ENDÜSTRİSİ ATIK ÇAMURU 2-5 2-4 100-450 25-45
  MADEN ÇAMURU ( MERMER V.S.) 2-4 1-2 600-800 65-75
  BOYA END. ATIK ÇAMURU 1.5-2,5 6-9 50-130 17-30
  METAL GİDERİMİ ATIK ÇAMURU 3-5 2-6 100-350 25-38
  DERİ END. ATIK ÇAMURU 3-5 3-8 50-150 22-38
  BOYAMA PROSESLERİ ATIK ÇAMURU 1,5-2,5 4-10 50-140 17-22
  TAŞLAMA PROSESİ ATIK ÇAMURU 1,5-2,5 2-6 50-240 16-25